Tin nội bộ

Thông tin công bố tình hình tai nạn lao động tại Công ty Thủy điện Đồng Nai

Thứ ba, 9/1/2018 | 11:37 GMT+7
Năm 2017 là một năm rất thành công với Công ty Thủy điện Đồng Nai: sản xuất điện đạt sản lượng đạt 2.280 triệu kWh vượt xa sản lượng theo thiết kế (1.716 triệu kWh) và không để xảy ra tai nạn lao động. Có được thành công này là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV Công ty.

An toàn lao động, vệ sinh lao động  đặc biệt được Lãnh đạo Công ty rất quan tâm, chỉ đạo để toàn thể CBCNV trong Công ty luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt: Quy trình an toàn điện, an toàn lao động trong mọi công tác; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy lao động của Công ty. Do vậy, trong năm 2017 Công ty đã không để xảy ra bất cứ vụ tai nạn lao động nào.

Mục tiêu của Công ty năm 2018 là quyết tâm không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Để đạt được điều này, ban Lãnh đạo Công ty thủy điện Đồng Nai đề nghị mỗi CBCNV trong Công ty, phải luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy định, quy trình, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Đội ngũ làm công tác an toàn lao động tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn làm mất an toàn lao động.

Đính kèm Thông tin công bố tình hình tai nạn lao động trong năm 2017 tại Công ty Thủy điện Đồng Nai./.

Nguyễn Đức Mừng