Các dự án đã thực hiện

Các dự án đã thực hiện

STT DỰ ÁN NỘI DUNG THỰC HIỆN HÌNH ẢNH
01 Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1,3
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
Công suất: 2.490 MW
Địa chỉ: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
02 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân
Công suất: 1.244 MW
Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận
Sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
03 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2
Chủ đầu tư: TrungNam Power
Công suất: 70 MW
Địa chỉ: Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Giám sát Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
Thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Trạm Phân phối điện, đường dây tải điện 220kV.
04 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5
Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5
Công suất: 150 MW
Địa chỉ: xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
Thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị các tổ máy và Trạm Phân phối điện, đường dây tải điện 220kV.
05 Nhà máy Thủy điện Nậm Ban 2
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
Công suất: 22 MW
Địa chỉ: Xã Nận Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Phê duyệt thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị
Giám sát lắp đặt thiết bị; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
06 Nhà máy Thủy điện Nậm Ban 3
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
Công suất: 23 MW
Địa chỉ: Xã Nận Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Phê duyệt thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị
Giám sát lắp đặt thiết bị; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
07 Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2
Chủ đầu tư: Trungnam Krong No
Công suất: 18 MW
Địa chỉ: Xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Giám sát lắp đặt thiết bị
Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm biến áp 110 KV; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
08 Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3
Chủ đầu tư: Trungnam Krong No
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: Xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Giám sát lắp đặt thiết bị
Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm biến áp 110 KV; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
09 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2
Chủ đầu tư: Công ty Thủy Điện Sông Tranh
Công suất: 190 MW
Địa chỉ: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Kiểm định thiết bị điện
10 Nhà máy Bauxit Nhân Cơ Đắk Nông
Chủ đầu tư: Tập đoàn Than Khoáng Sản VN
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
11 Nhà máy Bauxit Tân Rai Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Than Khoáng Sản
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
12 Dự án điện Gió Trung Nam - Ninh Thuận
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam
Công suất: 105 MW
Địa chỉ: Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Lắp đặt thiết bị điện, trạm 110 KV;
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị NM và Trạm PP.
13 Nhà máy Thủy điện Vực Tuần
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hữu Nghị
Công suất: 3 MW
Địa chỉ: Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
14 Dự án điện Mặt trời Trung Nam - Ninh Thuận
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam
Công suất: 204 MW
Địa chỉ: Xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Lắp đặt thiết bị điện, trạm biến áp 220 KV
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị NM và Trạm PP.
15 Dự án điện Mặt trời BP Solar
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bắc Phương
Công suất: 50 MW
Địa chỉ: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
16 Dự án điện Mặt trời Phước Hữu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang
Công suất: 50 MW
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
17 Dự án điện Mặt trời Trung Nam - Trà Vinh
Chủ đầu tư: Trungnam Tra Vinh Solar Power
Công suất: 165 MW
Địa chỉ: Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Lắp đặt thiết bị điện, Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy.
18 Nhà máy Thủy điện Hát Lìu
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và Phát triển điện Yên Bái (FDI)
Công suất: 4,4 MW
Địa chỉ: Thôn Hát 2, xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
19 Nhà máy Thủy điện Nậm Bú
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Nậm Bú
Công suất: 9 MW
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
20 Nhà máy Thủy điện Nậm Trai 4
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Nậm Trai
Công suất: 12 MW
Địa chỉ: Số 215, Tiểu khu 4, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
21 Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: UBND Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát, lắp đặt thiết bị cơ điện