Các dự án đã thực hiện

Các dự án đã thực hiện

STT DỰ ÁN NỘI DUNG THỰC HIỆN HÌNH ẢNH
01 Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1,3
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
Công suất: 2.490 MW
Địa chỉ: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
02 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân
Công suất: 1.244 MW
Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận
Sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
03 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2
Chủ đầu tư: TrungNam Power
Công suất: 70 MW
Địa chỉ: Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Giám sát Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
Thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Trạm Phân phối điện, đường dây tải điện 220kV.
04 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5
Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5
Công suất: 150 MW
Địa chỉ: xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
Thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị các tổ máy và Trạm Phân phối điện, đường dây tải điện 220kV.
05 Nhà máy Thủy điện Nậm Ban 2
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
Công suất: 22 MW
Địa chỉ: Xã Nận Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Phê duyệt thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị
Giám sát lắp đặt thiết bị; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
06 Nhà máy Thủy điện Nậm Ban 3
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh
Công suất: 23 MW
Địa chỉ: Xã Nận Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
Phê duyệt thiết kế bản vẽ chế tạo thiết bị
Giám sát lắp đặt thiết bị; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
07 Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2
Chủ đầu tư: Trungnam Krong No
Công suất: 18 MW
Địa chỉ: Xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
Giám sát lắp đặt thiết bị
Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm biến áp 110 KV; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
08 Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3
Chủ đầu tư: Trungnam Krong No
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: Xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Giám sát lắp đặt thiết bị
Lắp đặt thiết bị cơ điện, trạm biến áp 110 KV; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và tổ chức chạy máy.
09 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2
Chủ đầu tư: Công ty Thủy Điện Sông Tranh
Công suất: 190 MW
Địa chỉ: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Kiểm định thiết bị điện
10 Nhà máy Bauxit Nhân Cơ Đắk Nông
Chủ đầu tư: Tập đoàn Than Khoáng Sản VN
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
11 Nhà máy Bauxit Tân Rai Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Than Khoáng Sản
Công suất: 30 MW
Địa chỉ: huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
12 Dự án điện Gió Trung Nam - Ninh Thuận
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam
Công suất: 105 MW
Địa chỉ: Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Lắp đặt thiết bị điện, trạm 110 KV;
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị NM và Trạm PP.
13 Nhà máy Thủy điện Vực Tuần
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hữu Nghị
Công suất: 3 MW
Địa chỉ: Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
14 Dự án điện Mặt trời Trung Nam - Ninh Thuận
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trung Nam
Công suất: 204 MW
Địa chỉ: Xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận
Lắp đặt thiết bị điện, trạm biến áp 220 KV
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị NM và Trạm PP.
15 Dự án điện Mặt trời BP Solar
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bắc Phương
Công suất: 50 MW
Địa chỉ: Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
16 Dự án điện Mặt trời Phước Hữu
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang
Công suất: 50 MW
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; Đào tạo, hướng dẫn vận hành.
17 Dự án điện Mặt trời Trung Nam - Trà Vinh
Chủ đầu tư: Trungnam Tra Vinh Solar Power
Công suất: 165 MW
Địa chỉ: Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Lắp đặt thiết bị điện, Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy.
18 Nhà máy Thủy điện Hát Lìu
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và Phát triển điện Yên Bái (FDI)
Công suất: 4,4 MW
Địa chỉ: Thôn Hát 2, xã Hát Lìu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
19 Nhà máy Thủy điện Nậm Bú
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Nậm Bú
Công suất: 9 MW
Địa chỉ: Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
20 Nhà máy Thủy điện Nậm Trai 4
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Nậm Trai
Công suất: 12 MW
Địa chỉ: Số 215, Tiểu khu 4, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La
Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
21 Dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: UBND Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát, lắp đặt thiết bị cơ điện 
22 Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ BỒNG
- Công suất: 7MW
- Địa chỉ: Thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy
23 Nhà máy thủy điện Kà Tinh 2:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ BỒNG
- Công suất: 5MW
- Địa chỉ: Thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy
24 Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM THUẬN NAM
- Công suất: 450MW
- Địa chỉ: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy
25 Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1:
- Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
- Công suất: 50MWp
- Địa chỉ: huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Đào tạo vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy
26 Nhà máy Điện mặt trời Ninh Phước 6.1:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO & NÔNG NGHIỆP NINH THUẬN
- Công suất: 8.3MWp
- Địa chỉ: huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Bảo trì ngăn ngừa hàng năm thiết bị TBA 110kV và nhà máy
27 Nhà máy Điện mặt trời Ninh Phước 6.2:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO & NÔNG NGHIỆP NINH THUẬN
- Công suất: 50MWp
- Địa chỉ: huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Bảo trì ngăn ngừa hàng năm thiết bị TBA 110kV và nhà máy
28 Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI
- Công suất: 60MWp
- Địa chỉ: huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Cung cấp chuyên gia kỹ thuật xử lý sự cố rung đảo trục máy phát Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B
29 Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI
- Công suất: 9MWp
- Địa chỉ: huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy 
30 Nhà máy thủy điện Bảo Lộc:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VRG-BẢO LỘC
- Công suất: 24.5MWp
- Địa chỉ: Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Bảo dưỡng định kỳ TBA 110kV
31 Nhà máy thủy điện Nậm Chim 2:
- Chủ đầu tư: Công ty CPĐT xây dựng Hồng Kông
- Công suất: 14MWp
- Địa chỉ: xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
Sửa chữa lớn tổ máy và TBA 110kV
32 Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2:
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy điện An Bình
- Công suất: 6.6MWp
- Địa chỉ: xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
Sửa chữa lớn tổ máy và TBA 110kV
33 NMĐMT Thịnh Long AAA Phú Yên:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ẤN
- Công suất: 50MW
- Địa chỉ: Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên 
Bảo trì và thí nghiệm cho hệ thống điện trạm 110kV và nhà máy
34 Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam:
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn
- Địa chỉ: Long Sơn, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện
35 Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Quang điện Bình Thuận
- Công suất: 39MW
- Địa chỉ: xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy
36 Nhà máy Thủy điện ALIN B2:
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ALIN 2
- Công suất: 20MW
- Địa chỉ: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư vấn giám sát quá trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ khí thủy lực
37 Nhà máy Điện gió Win Energy Chính Thắng:
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Chính Thắng
- Công suất: 50MW
- Địa chỉ: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Đào tạo vận hành
38 Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3:
- Chủ đầu tư: Tập đoàn T&T
- Công suất: 50MWp
- Địa chỉ: xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Đào tạo vận hành