Năng lực nhân sự

 

 

 

 

ÔNG: NGÔ VĂN SỸ
Chức vụ: Giám đốc
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN QUANG VĨNH
Chức vụ: Phó Giám đốc
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện

 

 

 

 

ÔNG: LÊ VĂN LUẬN
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Lao động
Chuyên môn: Kỹ sư điện

 

 

 

 

BÀ: MAI THỊ MAI TRANG
Chức vụ: Phó phòng Hành chính - Lao động
Chuyên môn: Cử nhân Luật

 

 

 

 

BÀ: NGUYỄN TRẦN HỒNG VÂN
Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

 

 

 

 

ÔNG: VĂN THIÊN TRIỀU
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

 

BÀ: NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch - Vật tư
Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 

 

 

 

ÔNG: HỒ SĨ HƯNG
Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật & An toàn
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện

 

 

 

 

ÔNG: LÊ XUÂN TẤN
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật & An toàn
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

ÔNG: NGUYỄN CẢNH CÔNG
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật & An toàn
Chuyên môn: Kỹ sư Công trình
Chứng chỉ: Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
    thiện công trình dân dụng công nghiệp, thủy lợi
    Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi

 

 

 

 

ÔNG:            NGUYỄN VĂN CHÍNH
Chức vụ:       Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa
                      Trưởng phòng Thí nghiệm Điện hóa (ViLas)
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

 

ÔNG: PHAN PHÚ
Chức vụ: Phó quản đốc PXSC
Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng Thủy điện; Lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN VĂN CẢNH
Chức vụ: Phó Quản đốc PXSC
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN ANH TUẤN
Chức vụ: Quản đốc Phân xưởng Vận hành
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN HỮU THỊNH

Chức vụ: Phó Quản đốc PXVH
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

 

ÔNG: HỒ HỒNG QUÂN
Chức vụ: Phó Quản đốc PXVH
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN VĂN PHÚC
Chức vụ: Trưởng bộ phận An toàn
Chuyên môn: Kỹ sư Điện

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN ĐỨC MỪNG
Chuyên môn: Kỹ sư Điện
Chứng chỉ: Giám sát thi công xây dựng Thủy điện; Lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

ÔNG: NGUYỄN HỮU CÓ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Thị trường điện
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

 

ÔNG: THÂN THẾ THI
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Thí nghiệm
Chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN VĂN THẮNG
Chức vụ: Tổ phó tổ Thí nghiệm
Chuyên môn: Kỹ sư Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chức vụ: Tổ phó tổ Thí nghiệm
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

 

ÔNG: HỒ SỸ HUỆ
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

  ÔNG: VÕ NGUYÊN TRƯỞNG
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

ÔNG: PHAN MINH TÚ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Sửa chữa Điện
Chuyên môn: Thạc sỹ Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

 

ÔNG: TRƯƠNG SỸ PHƯỚC
Chuyên môn: Kỹ sư Điện
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

ÔNG: VŨ THÀNH NAM
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Cơ khí Thủy công
Chuyên môn:  Kỹ sư Cơ khí
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

ÔNG: NGUYỄN ĐỨC THUẬN
Chức vụ: Tổ phó tổ Cơ khí Thủy công
Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Thủy công
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

 

 

 

 

ÔNG: NGUYỄN KHẮC TRƯỞNG
Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
Chứng chỉ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ