Phương tiện công trình

1. Xe cẩu tải Hino: Tải 4.5 tấn, cẩu 1.5 tấn

2. Xe nâng hàng 5 tấn Hyster

3. Xe nâng người Genie 45/25J RT