Giới thiệu chung

Giới thiệu Công ty Thủy điện Đồng Nai

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.247.8888 – Fax: 0263.726.899.
Email: contact.dna@evngenco1.vn – Website:www.hpcdongnai.com

Công ty Thủy điện Đồng Nai (EVNGENCO1 HPC DONG NAI) được thành lập theo quyết định số: 71/QĐ-EVN, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4.

Ngày 01 tháng 01 năm 2013 Công ty trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1

Chức năng nhiệm vụ chính của Công ty là: Quản lý vận hành nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 (180MW) và nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 (340MW); Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; Tư vấn lập, thẩm định dự án đầu tư, lập thẩm định hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát xây lắp, tư vấn lập, tư vấn thẩm định thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình; Xây lắp các công trình điện và công trình dân dụng; Đào tạo nguồn nhân lực; Buôn bán máy móc, thiết bị vật tư. 

Công ty đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định với sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,7 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước trung bình mỗi năm 290 tỷ đồng. Trong nhiều năm qua Công ty liên tục  hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện được giao, đảm bảo an toàn, môi trường làm việc thân thiện và luôn nhận được sự tin cậy của các đơn vị bạn trong việc thực hiện các dịch vụ hỗ trợ. 

Với chính sách “An toàn, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường” là tôn chỉ hoạt động của EVNGENCO1 HPC DONG NAI hướng tới trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng và cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị, dụng cụ điện góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 3

Tổng công suất: 180 MW

Số tổ máy: 2 x 90MW

Sản lượng hàng năm: 607 triệu kWh

Đưa vào vận hành  khai thác năm 2011

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 4

Tổng công suất: 340 MW

Số tổ máy: 2 x 170MW

Sản lượng hàng năm: 1.109 triệu kWh

Đưa vào vận hành  khai thác năm 2012

 


Văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai


Hồ Đồng Nai 3


Một góc lòng hồ
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3Hồ Đồng Nai 4
Đập Đồng Nai 4


Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.247.8888 - Fax: 0263726899

Email: contact.dna@evngenco1.vn

Website: www.hpcdongnai.com