Tin nội bộ

Thủy điện Đồng Nai 4-Nhà máy xây dựng theo cơ chế phát triển sạch (CDM)

Thứ sáu, 14/4/2017 | 15:48 GMT+7
Thủy điện Đồng Nai 4 có Công suất 340MW, do Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý là công trình Thủy điện lớn nhất Việt Nam hiện nay xây dựng theo cơ chế phát triển sạch (CDM-Clean Development Mechanism) và đăng ký thành công danh mục dự án được liệt kê trên Website Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) với tên “ Dong Nai 4 Hyd-ropower Project” (8405 ngày 27/11/2013).

Đập Thủy điện Đồng Nai 4

 
Năm 2008 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 xây dựng Dự án Thủy điện Đồng Nai 4 theo cơ chế phát triển sạch, trải qua 5 năm tìm kiếm đối tác, thực hiện dịch vụ tư vấn CDM để mua bán chứng chỉ giảm phát thải (CER) và thiết lập hồ sơ, báo cáo thẩm định, phê duyệt theo các nguyên tắc CDM, qua đó Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực là đơn vị được Ban quản lý Dự án Thủy điện 6 tin tưởng giao nhiệm vụ tư vấn vấn đề nêu trên.


Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

 
Sau khi Ban Quản lý Dự án Thủy điện 6 hoàn thành xây dựng Dự án và cùng Tư vấn hoàn thành các thủ tục đăng ký, bán được chứng chỉ giảm phát thải giai đoạn 1( từ 11/2012-31/12/2013) thu về cho EVN khoảng 21.000 USD, đầu năm 2017, EVN chỉ đạo chuyển đổi chủ thể quản lý về cho Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Đồng Nai làm đại diện tiếp tục Quản lý vận hành và thực hiện các thủ tục mua bán chứng chỉ phát thải.
 

 
Ngày 14/4/2017, Tại văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai, Đại diện Ban quản lý Dự án Thủy điện 6, Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Đồng Nai và Công ty Cổ phẩn Tài chính Điện lực đã cùng chứng kiến Lễ Công bố Ban hành chứng chỉ giảm phát thải.
 
 Từ khi đăng ký thành công đến nay, Tổng sản lượng CER được ban hành là 1.733.651 CERs (CER = MWh * 0.612 – một CER tương ứng với một tấn CO2 tương đương) cho 02 giai đoạn và 1/1/2014-31/8/2015.


 
Với việc đăng ký thành công Dự án Thủy điện Đồng Nai 4 theo cơ chế phát triển sạch thì  đây dự án phát triển bền vững, thân thiện với môi trường lớn nhất của EVN từ trước đến nay và hy vọng trong tương lai các dự án năng lượng tái tạo khác cũng sẽ tiếp bước để tạo môi trường bền vững cho đất nước cũng như toàn cầu.
Hồ Sĩ Hưng