Khoa học - Công nghệ

Nhiều ý tưởng, sáng kiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Đồng Nai trong năm 2022 mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ sáu, 23/12/2022 | 07:31 GMT+7
Trong năm 2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã thực hiện nhiều cải tiến, giải pháp kỹ thuât, cải cách hành chính và nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công việc; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế; bổ sung kiến thức chuyên môn trong công tác vận hành, bảo dưỡng; làm chủ công nghệ, thiết bị cũng như tạo môi trường làm việc tốt nhất để Công ty Thủy điện Đồng Nai ngày càng phát triển và vững mạnh.

Chủ trương đáp ứng nhu cầu lao động sáng tạo của Cán bộ công nhân viên, tiết giảm một cách hiệu quả chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiêm vụ sản xuất năm 2022, Công ty thủy điện Đồng Nai đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, sáng kiến kỹ thuật, giải pháp hành chính của CBCNV qua các phong trào ý tưởng, sáng kiến do lãnh đạo công ty phát động.

“Ngày hội ý tưởng” Công ty Thủy điện Đồng Nai năm 2022

Ngày hội ý tưởng của công ty tổ chức ngày 11/8/2022, Hội đồng xét duyệt ý tưởng cùng BLĐ công ty nhận được 88 ý tưởng, ý kiến đóng góp. Trong đó có 32 cá nhân được nhận thưởng nhằm cổ động tinh thần lao động sáng tạo của Cán bộ công nhân viên Công ty. Với 09 ý tưởng được công nhận là sáng kiến kỹ thuật cấp công ty; 79 ý kiến đóng góp được công nhận hoặc là cải cách hành chính, giải pháp kỹ thuật.

 Một số ý tưởng đóng góp chưa được công nhận tuy nhiên Lãnh đạo công ty rất hoan nghênh tất cả cá ý tưởng đã đóng góp và mong tiếp tục nhận được ý tưởng đóng góp để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Sáng kiến kỹ thuật được EVN GENCO1 công nhận “Thiết kế, chế tạo hệ thống súc rửa các bộ làm mát gối trục tổ máy phát điện NMTĐ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4” của tác giả Phan Phú – Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa

Sáng kiến kỹ thuật được EVN GENCO1 công nhận : “Giải pháp giám sát từ xa nhiệt độ máy biến áp trung tính NMTĐ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4” của tác giả Đinh Trọng Hướng – Điều hành viên Phân xưởng Vận hành

Trong năm 2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai có 18 sáng kiến được công nhận sáng kiến kỹ thuật cấp Tổng Công ty theo quyết định số: 70/QĐ- EVNGENCO1 ngày 22/11/2022, các sáng kiến về các lĩnh vực: giải pháp kỹ thuật trong vận hành, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất điện, xây dựng nghiên cứu các phần mềm giải pháp trong quản lý hành chính…điển hình như các sáng kiến: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn và hệ thống giao diện lập trình ứng dụng API (Application Programming Interface) phục vụ công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Đồng Nai; Nghiên cứu, thực hiện giải pháp nâng cao độ tin cậy của chức năng điều khiển-giám sát hành trình van phân phối chính thuộc hệ thống điều tốc NMTĐ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4; Thiết kế chương trình AI nhận dạng, cảnh báo xâm nhập nhà máy điện hỗ trợ công tác quản lý vận hành; Nghiên cứu, thiết kế, bổ sung chương trình Logic điều khiển, thử nghiệm hệ thống kích từ - điều tốc máy phát điện NMTĐ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4; Thiết kế, lắp đặt lock cơ của Secvo cánh hướng NMTĐ Đồng Nai 3, Đồng Nai 4…

Sáng kiến kỹ thuật được EVN GENCO1 công nhận : “Thiết kế chương trình AI nhận dạng, cảnh báo xâm nhập nhà máy điện hỗ trợ công tác quản lý vận hành” của tác giả Nguyễn Hữu Có – Phòng Kỹ thuật và An toàn

Năm 2022 cũng là năm mà Công ty Thủy điện Đồng Nai quyết tâm, quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực đào tạo, quản trị nội bộ, sản xuất kinh doanh...điển hình như: Thành lập nhóm nghiên cứu AI, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác vận hành các tổ máy thuộc nhà máy Đồng Nai 3, Đồng Nai 4; Nghiên cứu giải pháp và áp dụng chuyển đôi số trong lĩnh vực tài chính- kế toán; Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu lớn BIG DATA- nguồn cơ sở cho công cuộc chuyển đổi số trong công ty; Giải pháp cách ly quang nhằm đảm bảo ATTT… Một trong các nghiên cứu về khoa học- công nghệ mà công ty thủy điện Đồng Nai đã thực hiện thì đề tài Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu BIG DATA; Giải pháp cách ly quang đảm bảo ATTT được vinh dự đại diện cho Tổng công ty phát điện 1( EVNGENCO1) tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm Khoa học và Công Nghệ tổ chức ngày 24,25/11/2022 tại Hà Nội.

Công ty Thủy điện Đồng Nai vinh dự được đại diện cho Tổng công ty Phát điện 1 tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm Khoa học và Công nghệ  năm 2022 với giải pháp công nghệ “Xây dựng Big Data tại Công Ty thủy điện Đồng Nai và Giải pháp Cách ly quang nhằm đảm bảo ATTT” của tác giả Phạm Duy Phước – Kỹ sư Phân xưởng Sửa chữa.

Có thể thấy rằng phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Công ty Thủy điện Đồng Nai đã, đang và sẽ luôn thật sự là đòn bẩy mà qua đó Người lao động có thể phát huy, khai phá mọi tiềm năng, trí tuệ nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đây chính là niềm tin mãnh liệt để Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Phát điện 1 giao.

Đàm Quốc Thái