Khoa học - Công nghệ

Nâng cấp bộ giám sát đứt chốt cắt cánh hướng và bộ chỉ thị độ mở cánh hướng

Thứ ba, 22/8/2017 | 13:33 GMT+7
Sáng kiến “Nghiên cứu, sửa đổi và nâng cấp bộ giám sát đứt chốt cắt cánh hướng mã hiệu JZX-2 và bộ chỉ thị độ mở cánh hướng" của kĩ sư điện Từ Xuân Trọng, Phân xưởng Sửa chữa Điện - Tự động, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San cùng cộng sự đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp Giấy chứng nhận, có giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Nội dung sáng kiến

- Thay thế thiết bị JZX-2 và DYK – 700 và rơ le đầu ra bằng thiết bị lập trình PLC S7-200 của hãng SIEMENS làm việc tin cậy, an toàn hơn.

- Lập trình lại chương trình điều khiển cho PLC S7-200 bằng ngôn ngữ LADDER, thể hiện cụ thể logic làm việc, tiếp nhận tín hiệu đầu vào và quá trình xử lý để cho kết quả đầu ra. Giúp người vận hành dễ kiểm soát, sửa chữa, thay đổi thông số điều khiển khi cần. Ngoài ra còn tránh được việc dừng sự cố tổ máy do thiết bị cũ JZX-2 tác động nhầm khi có tín hiệu thoáng qua. Đối với tín hiệu chỉ thị giá trị độ mở cánh hướng sau khi áp dụng giải pháp sẽ chính xác, tin cậy hơn.

- Trong logic mạch giám sát đứt chốt cắt cánh hướng, được lập trình thêm mạch duy trì để có thể dễ dàng phát hiện các tín hiệu thoáng qua, giúp cho nhân viên sửa chữa kiểm soát và xử lý kịp thời các chốt cắt cánh hướng có nguy cơ bị đứt, gãy. Đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn.

H1. Thay thế bằng thiết bị mới

Khả năng áp dụng sáng kiến 

Giải pháp có thể thực hiện được trên hệ thống giám sát chốt cắt cánh hướng và chỉ thị độ mở cánh hướng ở tất cả các nhà máy thủy điện có thiết kế và công nghệ tương tự. 

Từ khi áp dụng giải pháp (2/2015) đến nay, các tổ máy Nhà máy Thủy điện Sê San 4 làm việc ổn định và tin cậy; không xảy ra tình trạng hư hỏng thiết bị và dừng sự cố tổ máy do hệ thống giám sát chốt cắt cánh hướng tác động nhầm. Việc giám sát và kiểm soát hệ thống cánh hướng triệt để hơn. 

Những điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp:

- Vật tư thiết bị: Bộ PLC S7-200 và các thiết bị đi kèm.

- Cán bộ kỹ thuật hiểu và lập trình được trên PLC S7-200.

H2. Logic lập trình bằng ngôn ngữ LADDER

Hiệu quả kinh tế 

- Giảm tần suất hư hỏng thiết bị, dễ dàng tìm thiết bị thay thế trên thị trường, giá thành thiết bị thấp.

- Ngăn chặn sự cố tổ máy khi hệ thống giám sát cánh hướng tác động nhầm.

- Tăng độ tin cậy cho hệ thống giám sát và chỉ thị độ mở cánh hướng. Đảm bảo cho tổ máy làm việc ổn định.

- Giảm thời gian dừng máy để xử lý sự cố, tăng hệ số khả dụng, hệ số sẵn sàng của tổ máy, tăng doanh thu.

Với dạng sự cố này trong một năm khả năng xảy ra là 01 lần. Khi tổ máy bị sự cố thì phải mất tối thiểu 120 phút để khôi phục tổ máy hoạt động bình thường. Việc áp dụng sáng kiến sẽ tránh thiệt hại về mặt kinh tế do thời gian dừng máy để khắc phục (120 phút/ năm). Với sáng kiến này, hàng năm sẽ làm lợi cho Nhà máy Thủy điện Sê San 4 hàng trăm triệu đồng và có thể áp dụng cho các nhà máy có công nghệ tương tự.