Khoa học - Công nghệ

Báo cáo Hội nghị Khoa học công nghệ điện lực toàn quốc 2017

Thứ hai, 26/2/2018 | 08:22 GMT+7
I. Phiên toàn thể
 
STT Nội dung  Tác giả  Xem và tải về 
​1 Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  Nguyễn Quang Việt- Ban KHCN&MT - EVN Tải về TẠI ĐÂY
​2 ​Giải pháp xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải linh hoạt. ​Nguyễn Mạnh Cường- Phòng Phát triển HTĐ – Viện Năng lượng ​Tải về TẠI ĐÂY
3​ ​Nghiên cứu hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam. ​Nguyễn Quang Việt- Ban KHCN&MT - EVN ​Tải về TẠI ĐÂY 
​4 ​Solar PV integration to Grid: Challenges and Solutions. ​Prof. TRAN Quoc-Tuan- INSTN & CEA – INES ​Tải về TẠI ĐÂY

II. Nguồn điện
 
STT Nội dung Tác giả​ Xem và tải về​
1​ ​Báo cáo các vấn đề kỹ thuật chính về sự cố tổ máy 1 NMĐ Vũng Áng 1 và hiện tượng cộng hưởng tần số thấp (SSR). ​Tải về TẠI ĐÂY
2​ ​Kết quả nghiên cứu thí điểm điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam. ​Tải về TẠI ĐÂY 
3​ ​Phần mềm tính toán đặc tính bề mặt truyền nhiệt.  ​Nguyễn Tiến Sáng ​Tải về TẠI ĐÂY
4​ ​Công nghệ trên siêu tới hạn (Ultra- Super Critical- USC). 
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2
​Tải về TẠI ĐÂY
 
III. Truyền tải điện
 
STT​​ Nội dung​ ​Tác giả Xem và tải về​
​1 Phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện có thiết bị Facts sử dụng thuật toán LAI DE- HS.  Nhóm tác giả Tải về TẠI ĐÂY  
2​ Ứng dụng khoa học công nghệ trong các dự án lưới điện thông minh trên lưới điện truyền tải EVNNPT đến năm 2020.  Ts. Nguyễn Tuấn Tùng - EVNNPT Tải về TẠI ĐÂY 
3 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giám sát nhiệt độ điểm nóng cuộn dây và phương pháp phân tích thành phần khí hòa tan trong dầu cho hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp. Ngô Đức Dũng ​Tải về TẠI ĐÂY
4 Nghiên cứu lựa chọn thiết bị SVC, TCSC sử dụng cho lưới truyền tải điện 220kV miền Nam Việt Nam giai đoạn đến năm 2020. Nguyễn Quang Vĩnh- Công ty Thủy điện Đồng Nai ​​Tải về TẠI ĐÂY   
5​ ​Hiệu quả hạn chế dòng điện ngắn mạch của thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu điện trở tại TBA 110kV Bình An. ​Nguyễn Nhật Tùng ​Tải về TẠI ĐÂY