Đảng, Đoàn thể

Phát huy quyền dân chủ của người lao động tại Công ty Thủy điện Đồng Nai

Thứ ba, 10/8/2021 | 16:59 GMT+7
Căn cứ quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 được ban hành theo Quyết định số 632/QĐ-EVNGENCO1 ngày 31 tháng 8 năm 2020. Ngày 09/8/2021, bằng hình thức Hội nghị trực tuyến, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức đối thoại định kỳ tại cơ sở, nội dung chính của Hội nghị đối thoại là tập trung giải quyết những vấn đề người lao động đang quan tâm.

Đối thoại định kỳ qua hình thức Hội nghị trực tuyến

Tham dự Hội nghị đối thoại có Ông Ngô Văn Sỹ – Giám đốc Công ty, Ông Lê Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng, Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Công đoàn bộ phận và đại diện tập thể người lao động trong Công ty. Mở đầu đối thoại, Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động thông báo về kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến người lao động trong  thời gian qua, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Sau đó, đại diện lãnh đạo các Phòng/Phân xưởng, đại diện tập thể người lao động đưa ra các ý kiến của người lao động tại Công ty. Trong suốt quá trình trao đổi đối thoại, ngoài việc đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện về ăn ở, điều kiện về sinh hoạt và điều kiện về làm việc, người lao động con đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng Công ty Thủy điện Đồng Nai ngày càng phát triển … Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty lắng nghe các ý kiến và giải đáp thỏa đáng tất cả những ý kiến, thắc mắc trong quá trình làm việc của Người lao động.

Ông. Lê Văn Luận – Chủ tịch Công đoàn Công ty trả lời các ý kiến Người lao động

Đối thoại định kỳ tại Công ty được tổ chức ít nhất 1 năm 1 lần, nhưng khi có ý kiến của người lao động, Lãnh đạo Công ty và Công đoàn sẽ tổ chức thêm những buổi đổi thoại tại các vị trí làm việc, đây là nơi phát huy tốt quyền dân chủ của người lao động và tạo được mối quan hệ cũng như sự hiểu biết sâu sắc giữa người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty. Kết quả của Hội nghị đối thoại sẽ được truyền đạt đến toàn thể người lao động trong Công ty. Trong thời gian tới, tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được giao.

Trương Huy Tường