Sản xuất kinh doanh

HPCDONGNAI hoàn thành 133% kế hoạch sản lượng điện sáu tháng đầu năm 2021

Thứ tư, 14/7/2021 | 11:03 GMT+7
Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 964,5 triệu kWh, đạt 133 % kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô và đạt 70,8% kế hoạch sản lượng Tổng Công ty phát điện 1 giao, nộp ngân sách Nhà nước 167 tỷ đồng, đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực hạ du.

Biểu đồ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Với việc tích nước đầy hồ vào cuối năm 2020, tình hình hình khí tượng thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Đồng Nai 3 sáu tháng đầu năm trung bình 36,1 m3/s cao hơn cùng kỳ năm 2020 (24,7 m3/s) và công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị được kiểm tra thường xuyên đã tạo điều kiện cho việc khai thác và sản xuất điện năng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 964,5 triệu kWh, đạt 133,0 % kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô và đạt 70,8% kế hoạch sản lượng giao năm 2021, đồng thời đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du với lưu lượng bình quân hàng ngày trên 50 m3/s.  Các chỉ tiêu sản lượng điện mùa khô, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng đều đạt kế hoạch được giao, đồng thời phối hợp chặt chẻ với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) trong việc khai thác có hiệu quả nguồn nước nên giá bán điện trên thị trường và doanh thu 6 tháng đầu đều cao hơn so với kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 1 giao.

Đảm bảo công tác vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy phát điện

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty luôn sẵn sàng ứng trực các kịch bản, phương án nhằm bảo đảm vận hành an toàn 02 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị cũng được triển khai thường xuyên theo đúng kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng thiết bị, công trình nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo vận hành các tổ máy tin cậy, hiệu quả. Công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy… luôn được chú trọng đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3

Đánh giá những cơ hội và thách thức trong hoạt động các tháng cuối năm, cũng là là giai đoạn chuẩn bị cho công tác phòng chống thiên tai trong mùa lũ sắp đến, Công ty tiếp tục định hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu kép: đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đầu mối của công trình, vùng hạ du, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 và sức khỏe cho người lao động; vừa nâng cao công tác quản trị, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn điện lực quốc gia Việt Nam”,….  nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021.

 

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh