Sản xuất kinh doanh

Công ty Thủy điện Đồng Nai đang đối diện nhiều thách thức do khô hạn

Thứ tư, 1/4/2020 | 08:11 GMT+7
Năm 2020, mùa khô ở Tây Nguyên đến sớm và kéo dài khiến tình hình hạn hán xảy ra khốc liệt khiến mực nước tại nhiều hồ thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai giáp ranh 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông tụt giảm nghiêm trọng. Công ty Thủy điện Đồng Nai là một trong những đơn vị đã và đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong kế hoạch sản xuất điện.

Mực nước hồ Thủy điện Đồng Nai 3 bị sụt giảm nghiêm trọng trong mùa khô 2020

Hồ Đồng Nai 3 là nguồn cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai) cùng Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 và Trị An. Thực tế cho thấy, mực nước hồ Đồng Nai 3 từ đầu năm 2020, chỉ đạt cao trình 587,616 m (thấp hơn 2,5 m so với mực nước dâng bình thường 590 m). Với mực nước thấp nghiêm trọng này, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã và đang đối diện nguy cơ thiếu khoảng 100 triệu kWh do hạn hán trong mùa khô năm 2020. Cùng với đó, trong 3 tháng đầu năm trên lưu vực hồ Đồng Nai 3 không có mưa, nên lưu lượng nước về hồ Đồng Nai 3 chỉ đạt 15,23 m3/s, tương đương tần suất 62%. Ngoài nguyên nhân lượng nước trong hồ Đồng Nai 3 tụt giảm do khô hạn, thì Công ty Thủy điện Đồng Nai còn phải tuân thủ việc điều tiết nước chống hạn đảm bảo sản xuất cho người dân các địa phương ở hạ nguồn sông Đồng Nai.

Theo ghi nhận của Công ty Thủy điện Đồng Nai vào ngày 30/3, mực nước hồ Đồng Nai 3 là 581,6 m, thấp hơn 8 m so với mực nước dâng bình thường và cao hơn 11 m so với mực nước chết. Sản lượng điện sản xuất từ đầu năm đến hết tháng 3/2020 của 2 nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 chỉ đạt 340 triệu kWh, bằng 41% kế hoạch sản lượng điện mùa khô và 25,6% kế hoạch sản lượng điện năm 2020 do Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Công ty Thủy điện Đồng Nai trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 có nhiệm vụ quản lý, vận hành 2 nhà máy thủy điện gồm Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW) và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 (340 MW), với với tổng sản lượng thiết kế 1,716 tỷ kWh/năm. Như vậy, với mục tiêu vừa bảo đảm sản xuất điện góp phần giải quyết thiếu hụt điện hiện nay của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Nam, vừa bảo đảm cung cấp nước cho hạ du, dự báo năm 2020 là một năm Công ty thủy điện Đồng Nai phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do hạn hán.

Thực hiện Chỉ thị của Tổng công ty Phát điện 1 về giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng mùa khô năm 2020, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã yêu cầu lực lượng vận hành, sửa chữa tập trung cao độ, kiểm tra đánh giá các thông số vận hành của 2 nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Từ đó, kịp thời phát hiện các bất thường của máy móc, thiết bị để nhanh chóng khắc phục, sửa chữa đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng theo điều độ hệ thống điện; đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả nguồn nước. Đồng thời, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông lập kế hoạch điều tiết các hồ chứa phù hợp với từng vụ mùa nhằm đáp ứng như cầu sử dụng nước của địa phương; chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các hồ chứa trên cùng bậc thang sông Đồng Nai.

Trước tình hình nắng hạn đã và đang diễn ra, đòi hỏi Công ty Thủy điện Đồng Nai cần nổ lực hơn nữa để vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh điện mùa khô, vừa đảm bảo điều tiết nước về hạ du đúng qui trình vận hành liên hồ chứa.

Theo baolamdong.vn