Văn hóa Doanh nghiệp

Thực hiện Lễ Chào cờ đầu tháng– Nét đẹp văn hóa của EVNHPC DONG NAI

Thứ ba, 20/10/2015 | 22:40 GMT+7
Vào buổi sáng thứ Hai đầu tháng, Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Lễ Chào cờ cho tất cả CBCNV khối văn phòng của Công ty. Đây là hành động nhằm giáo dục tinh thần yêu nước và trách nhiệm của công dân đồng thời là nét đẹp văn hóa của EVNHPC DONG NAI .

Hoạt động chào cờ vào thứ Hai đầu tháng của
EVNHPC DONG NAI
 
Lễ Chào cờ là một nghi lễ truyền thống thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân. Chào cờ càng có ý nghĩa quan trọng là tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức lao động đối với đất nước, Công ty và chính bản thân mỗi người.
 

Lãnh đạo Công ty nhắc nhở CBCNV
 
Kết hợp với Lễ Chào cờ đó là buổi biểu dương những gương sáng, nhắc nhở những tồn tại yếu kém của tập thể, cá nhân trong lao động sản xuất của tháng trước đó đồng thời Ban Lãnh đạo Công ty cũng thông báo đến toàn thể CBCNV những điểm chính trong kế hạch sản xuất của tháng tiếp theo.
Sau Lễ Chào cờ trang nghiêm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm và việc làm của CBCNV Công ty. Lễ Chào cờ cũng đã góp phần xây dựng văn hóa công sở đi vào nề nếp, văn minh, đồng thời xây dựng thương hiệu EVNHPC DONG NAI ngày một phát triển ./.
Huy Mạnh