Tin nội bộ

Công ty Thủy điện Đồng Nai hưởng ứng cuộc thi viết về Văn hóa Doanh nghiệp tại Đơn vị

Thứ tư, 5/8/2015 | 13:16 GMT+7
Thực hiện văn bản số 2358/ CT-EVNGENCO1- CĐ EVNGENCO1 ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Tổng công ty Phát điện 1 và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị” trong Tổng công ty Phát điện 1.
Vừa qua, Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai thống nhất tổ chức cuộc thi viết về  “Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty”. Để đảm bảo sự thống nhất về nội dung và chất lượng các bài viết, ban tổ chức đã yêu cầu các bài viết phải thể hiện các nội dung sau:
  1. Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương chung về văn hóa, văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.
  2. Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp.
  3. Đề xuất sáng kiến cho việc thực hiện VHDN, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp hiệu quả, mang tính khả thi, tiết kiệm và dễ áp dụng.
  4. Phê phán những biểu hiện phi văn hóa nơi công sở thường gặp và đề xuất giải pháp xử lý.
Và viết những gì mình nhận thức được, bài viết không sao chép, phản ánh đúng thực trạng tại Công ty TĐĐN. Không hư cấu, nghiêm cấm lợi dụng bài viết để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc và vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi được phát động, cuộc thi đã thu hút sự chú ý tham gia của đông đảo CBCNV trong toàn Công ty, đã có 74 bài viết được gửi về Ban tổ chức, trong đó Phân xưởng Vận hành có nhiều bài viết hay, Phân xưởng Sửa chữa có số lượng bài nhiều.

Ông Phạm Văn Cúc, Giám đốc Công ty, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Mặc dù thời gian phát động cuộc thi diễn ra cùng lúc Công ty đang khẩn trương thực hiện công trình sửa chữa lớn Trạm phân phối và trung tu các hạng mục khác, song mọi người đều tích cực hưởng ứng. Đây là sự cố gắng rất lớn của các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1. Để thực hiện được bài viết mọi người phải chủ động tìm hiểu, nắm vững những quy định về việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong ngành điện nói chung và Công ty nói riêng. Ban tổ chức đánh giá phần lớn bài thi đều đạt yêu cầu, nhiều bài trình bày sạch đẹp, minh họa sinh động, đặc biệt, đã có một số bài giới thiệu những tấm gương thể hiện rõ nét đẹp văn hóa, là những câu chuyện người thật việc thật trong Công ty từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, đồng thời cũng có nhiều ý kiến đóng góp  chất lượng trong việc thực thi văn hóa tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó vẫn còn một vài bộ phận tham gia không đầy đủ, bài viết còn sơ sài, nội dung không sát thực tế. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân có bài thi xuất sắc với tổng số tiền hơn 9 triệu đồng.

Trong số các bài viết khá, Công ty đã gửi 4 bài để tham dự tại Tổng Công ty Phát điện 1.

 

Các bài viết được gửi về từ các Phòng/ Phân xưởng

 
Cuộc thi một lần nữa đã thể hiện thành công trong công tác tuyên truyền, vận động thực thi văn hóa doanh nghiệp đồng thời khơi dậy trong CBCVN lòng tự hào về những thành tựu mà nghành điện cũng như Công ty đã đạt được để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa ứng xử của Thủy điện Đồng Nai.
Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tập thể Lãnh đạo và toàn thể nhân viên, Công ty thủy điện Đồng Nai tin tưởng rằng các giá trị văn hóa sẽ tạo động lực mới cho mỗi CBCNV chung tay xây dựng, giữ gìn và thực hiện văn hóa, tiếp tục đưa Công ty thủy điện Đồng Nai vươn đến tầm cao mới.
Nguyễn Văn Phúc