Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai được tuyên dương khen thưởng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 21/5/2022 | 09:08 GMT+7
Trong giai đọan 2021-2022, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã có 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng giấy khen trong 16 tập thể và 24 cá nhân được Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh khen tặng.

Sáng ngày 19/5, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình giai đoạn 2021-2022

Đ/c Nguyễn Thành Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong đợt này, công tác tuyên dương khen thưởng đã có nhiều đổi mới, chú trọng việc tuyên dương các gương công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đối tượng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để kịp thời động viên, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác. Do đó với việc được khen tặng 01 tập thể và 01 các nhân là một niềm vinh dự và khích lệ to lớn đối với toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai trong việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Chính – Bí thư Chi bộ 3 đại diện nhận khen thưởng tập thể

Đ/c Nguyễn Hữu Có – Tổ trưởng TTĐ nhận giấy khen cá nhân

Trong thời gian tới, tập thể Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lan rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để thu hút được sự tham gia tích cực và đông đảo hơn nữa của CBCNVC trong toàn Công ty.

Nguyễn Hữu Có