VTTB thanh lý

Thông báo về việc thanh lý VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất thu hồi sau sửa chữa lớn

Thứ hai, 27/10/2014 | 16:32 GMT+7
Thông báo về việc thanh lý VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất thu hồi sau sửa chữa lớn – Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4