Tin nội bộ

Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2022 và hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2023 của Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Thứ tư, 24/5/2023 | 21:30 GMT+7
Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2023, Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) năm 2022, phát động triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023.. Đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023”.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai Chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận, 17 an toàn vệ sinh viên và đại diện lãnh đạo các phòng, phân xưởng.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty.

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đã nêu lên được thực trạng chung hiện nay đối với mạng lưới ATVSV, từ đó chỉ ra những tồn tại hạn chế của công tác ATVSV chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình. Một số giải pháp đặt ra đối với tổ chức Công đoàn, lãnh đạo các phòng/phân xưởng về sự quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ATVSV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

(Ông Nguyễn Quang VĩnhPhó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị)

(Ông Nguyễn Văn PhucPhó Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động mạng lưới ATVSV)

Mục tiêu của của Công ty thủy điện Đồng Nai trong năm 2023 về công tác ATVSLĐ là xây dựng môi trường làm việc ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp", đảm bảo ATVSLĐ và cải thiện điều kiện làm việc tối đa có thể cho cán bộ, công nhân viên trong công ty; nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; không xảy ra mất an toàn lao động đối với cán bộ công nhân viên; không vi phạm quy trình an toàn; không xảy ra tai nạn lao động" - Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh.

Trong hội nghị, Lãnh đạo Công ty rất đề cao và coi trọng vai trò của mạng lưới ATVSV, đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiều nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát trực tiếp công tác an toàn-vệ sinh lao động trong mọi công tác của công ty, theo dõi thực hiện các quy định pháp luật, các quy định của ngành và của đơn vị về công tác ATVSLĐ, là lực lượng góp phần trong việc xây dựng nên Văn hóa an toàn trong trong Công ty và ngành Điện Lực Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty ghi nhận những thành tích hoạt động của mạng lưới ATVSV đã đạt được trong thời gian qua, cụ thể đã có nhiều sáng kiến-cải thiện điều kiện-môi trường làm việc an toàn cho người lao động trong công ty, góp phần ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn trong công tác. Giám đốc yêu cầu mỗi ATVSV là một điển hình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, phải tăng cường học tập nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ, phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được trong những năm qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện việc làm và tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động hay sự cố cháy nổ ảnh hưởng đến đời sống của Người lao động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Đồng Nai.

(Ông Ngô Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo)

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn phát biểu cảm ơn những chia sẽ và ghi nhận của đồng chí Bí thư Đảng ủy – giám đốc Công ty đối với kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để đưa vào chương trình hoạt động của mạng lưới ATVSV trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ trong toàn Công ty.

( ATVSV Đỗ Văn Tiến –thuộc PXVH phát biểu về tăng cường biên pháp an toàn và cải thiện điều kiện làm việc)

(ATVSV Phạm Đờ Gol - PXVH trình bày tham luận về thủ tục cấp phiếu công tác và cho phép làm việc)

(ATVSV Trương Sỹ Phước - PXSC trình bày tham luận về thực hiện qui định an toàn trong bảo dưỡng, sữa chữa)

(Nguyễn Danh Quốc – nhân viên phòng KHVT trình bày tham luận)

Nguyễn Văn Phúc