Tin nội bộ

Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Khóa huấn luyện ATVSLĐ và Nhận diện rủi ro năm 2023

Thứ sáu, 5/5/2023 | 14:09 GMT+7
Trong 02 ngày, từ ngày 04 đến 05/5/2023, tại thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 06 nhóm đối tượng theo quy định và đào tạo nhận diện rủi ro năm 2023.

Toàn cảnh lớp huấn luyện

Khóa huấn luyện do giảng viên Quản Trọng Quốc là giảng viên của Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy và hướng dẫn các kiến thức ATVSLĐ, nhận diện rủi ro. Về phía Công ty Thủy điện Đồng Nai, tham gia khóa huấn luyện có hơn 130 CBCNV thuộc 06 nhóm đối tượng (Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; Nhóm 3: Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Nhóm 4: Người tập nghề, học nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động; Nhóm 5: Người làm công tác y tế; Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên).

Học viên 06 nhóm đối tượng lắng nghe các chuyên đề trong buổi huấn luyện

Từ góc độ ATVSLĐ thì người lao động chính là nguồn nguy cơ phức tạp và tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn đến tai nạn lao động. Do đó công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động chính là biện pháp rất quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất cho NLĐ và NSDLĐ. Việc nắm vững những kiến thức an toàn trong lao động, sản xuất một cách kỹ lưỡng, cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhận diện rủi ro sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và tai nạn cho con người do thiếu hiểu biết về an toàn gây ra.

Giảng viên Quản Trọng Quốc - Công ty TNHH Huấn luyện an toàn Miền Nam trình bày các kiến thức nghiệp vụ

Sau khóa huấn luyện, NLĐ đã nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; hiểu được quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ, NLĐ; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với NLĐ; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Song song với các chủ đề huấn luyện giảng viên Quản Trọng Quốc đã chia sẻ những tình huống mất an toàn của NLĐ đã xảy ra trong thực tế và đưa ra những tình huống hoặc câu hỏi về ATVSLĐ để các học viên thảo luận, trả lời. Tất cả các nội dung đều được các học viên trong lớp học tích cực tham gia.

Học viên tham gia khóa huấn luyện làm bài kiểm tra cuối khóa

Cũng trong chương trình huấn luyện, trong ngày 05/5/2023 CBCNV trực tiếp sản xuất bao gồm phân xưởng Vận hành, phân xưởng Sửa chữa và phòng Kỹ thuật và An toàn đã được hướng dẫn, đào tạo nhận diện rủi ro trong quá trình sản xuất, phương pháp kiểm soát rủi ro, vai trò của công tác giám sát.

Bùi Quốc Huy

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa