Tin nội bộ

Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với địa phương để sử dụng tối ưu nguồn nước đảm bảo cho hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024

Thứ sáu, 3/5/2024 | 16:40 GMT+7
Trước tình trạng nắng nóng hạn hán kéo dài, mực nước sông Đồng Nai tiếp tục có xu hướng giảm thấp, để đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất (diện tích cây lúa hơn 1000 ha) trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng trong vụ Hè Thu năm 2024, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với UBND huyện Cát Tiên và các đơn vị liên quan để đảm bảo cấp nước theo lịch vụ mùa kịp thời và an toàn.

Cụ thể, để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cao điểm cho công tác làm đất và gieo sạ tại xã Phước Cát, Đức Phổ, Phù Mỹ, Quảng Ngãi dọc sông Đồng Nai là từ ngày 15/4/2024 đến ngày 30/4/2024, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia vận hành các Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 xả nước về hạ du gần 100 triêu m3, cao hơn so với yêu cầu tối thiểu thực tế là khoảng 60 triệu m3 nước.

Tập trung sản xuất đảm bảo cấp nước và an ninh hệ thống điện trong mùa khô năm 2024

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến tháng 5/2024. Mực nước hồ Đồng Nai 3 tại thời điểm 24h00 ngày 01/5/2024 đạt cao trình 582,39m, tương ứng dung tích hữu ích còn lại trong hồ là 506,9 triệu m3 nước (tương ứng 56,8% dung tích hữu ích ở mực nước dâng bình thường).

Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cát Tiên và các đơn vị liên quan để sử dụng tối ưu nguồn nước đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân vùng hạ du, đảm bảo phát điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn còn lại mùa khô năm 2024.

Nguyễn Hữu Có