Tin nội bộ

Đào tạo Quản trị trí tuệ cảm xúc cho toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Đồng Nai

Thứ sáu, 26/4/2024 | 20:04 GMT+7
Có bao giờ bạn tự hỏi cảm xúc đến từ đâu? Vì sao mà con chúng ta suốt đời như quả lắc đồng hồ, nghiêng ngã giữa hai chiều cảm xúc yêu - ghét, được - mất, khen - chê, vinh - nhục lẫn vui - buồn ? Làm thế nào để cân bằng cảm xúc, bình thản đi qua những sóng gió trong một kiếp người ?

Vì không biết cách kiểm soát cảm xúc nên trong quan hệ mới phát sinh những lời nói thiếu chuẩn mực, những hành vi xấu làm tổn hại đến mình và người khác. Và rồi chúng ta cứ đổ lỗi cho nguời khác, cho cuộc sống làm khổ mình.

Nhận biết được tầm quan trọng của Cảm xúc ảnh hưởng đến con người nói chung và CBCNV trong Công ty nói riêng. Ban lãnh đạo đã mời thầy Trần Việt Quân đến và chia sẽ những kiến thức cốt lõi liên quan đến việc quản trị trí tuệ cảm xúc cho hơn 90 CBCNV Công ty trong ngày 22 và buổi sáng ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Phó Giám đốc Nguyễn Quang Vĩnh phát biểu lý do tổ chức lớp học và chỉ đạo trước khi lớp học bắt đầu

Thầy Trần Việt Quân chia sẽ kiến thức đến toàn thể lớp học

Qua kiến thức chia sẽ, thầy Trần Việt Quân đã giúp cho toàn thể CBCNV thấy được nguồn cơn, cách vận hành của Cảm xúc; Học được cách nuôi dưỡng, quản lý cảm xúc để được bình an nội tâm.

Trong quá trình giảng dạy, thầy cũng đưa ra các bài tập thực tế để thực hành hàng ngày nhằm giúp kiểm soát tốt cảm xúc của từng người tốt hơn như thực hành quan sát tâm, lấy cảnh luyện tâm…

Học viên thực hành bài tập ‘Lấy cảnh luyện tâm’

Hình ảnh lưu niệm của giảng viên, học viên lớp đào tạo

“Quản trị trí tuệ cảm xúc năm 2024”

Một số hình ảnh khác liên quan đến lớp học “Quản trị trí tuệ cảm xúc năm 2024”

Thầy Trần Việt Quân tặng quà cho Công ty

Hình ảnh thực hành “Lấy cảnh luyện tâm” của học viên Hồ Hồng Quân

Hình ảnh tập trung nghe giảng của cả hội trường

Hướng dẫn thực hành của Thầy Trần Việt Quân

Nguyễn Thế Tài