Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu Kiểm định định kỳ TU, TI – NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Thứ tư, 29/12/2021 | 10:00 GMT+7