Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Thứ ba, 30/3/2021 | 16:42 GMT+7

Tải file thông báo

Phạm Văn Phi