Kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì các công trình xây dựng, đường vận hành nội bộ - NMTĐ Đồng Nai 4

Thứ sáu, 26/3/2021 | 16:37 GMT+7

Tải file thông báo

Phạm Văn Phi

Tin đã đưa