Tin nội bộ

Thả 10 vạn con cá giống xuống hồ Thủy điện Đồng Nai

Chủ nhật, 22/8/2021 | 15:00 GMT+7
Sáng ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành thả 10 vạn con cá giống xuống 02 hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 (nằm trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông) nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả cá giống xuống lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3

Theo đó, 10 vạn con cá giống gồm cá Chép, Mè, Trắm, Rrê và Rô phi đã được thả xuống lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, đây là những loại cá có tính thích nghi cao và có thể phát triển tốt trong môi trường tự nhiên, phục hồi các loài cá bản địa, phát triển các loài cá thương phẩm, nhằm để tái tạo nguồn lợi thủy sản góp phần tạo sinh kế cho người dân tại địa phương cũng như ngăn chặn sự phát triển của các loài thủy sinh, bảo vệ đa dạng sinh học góp phần làm sạch nguồn nguồn nước, bảo vệ môi trường trên lòng hồ.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Công ty cho biết: Đây là hoạt động được Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức hàng năm, liên tục trong nhiều năm nay và mỗi đợt thả ít nhất là 1 tấn con cá giống, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Công ty Thủy điện Đồng Nai với cộng đồng dân cư, góp phần đa dạng sinh học, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.

Thả cá giống tại lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 4

Hoạt động thả cá giống có nhiều ý nghĩa thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái nhằm bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, làm sạch nguồn nước, giữ cân bằng hệ sinh thái, đồng thời tuyên truyền cho người dân sinh sống trên lòng hồ nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, chất nổ, xung điện…để khai thác thủy sản nhằm bảo vệ môi trường nước trên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Trương Huy Tường