Đảng, Đoàn thể

Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và số 35-NQ-TW”

Thứ hai, 23/9/2019 | 14:14 GMT+7
Ngày 20/9/2019, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các thông tin thời sự cho 120 người là cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty.

Cán bộ, đảng viên, NLĐ Công ty tham dự hội nghị

 
Tại hội nghị TS, Giảng viên chính Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây Dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Cán bộ TP. HCM đã giúp các đồng chí tham gia hội nghị hiểu được mục tiêu; quan điểm chỉ đạo; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin, truyền thông, những tác động và những nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ, đảng viên đối với các vấn đề về an ninh mạng hiện nay.
 
Về Nghị quyết số 35-NQ/TW Báo cáo viên cũng giới thiệu những nội dung cơ bản  của Nghị quyết về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

TS, GVC Nguyễn Việt Hùng
Trưởng khoa Xây Dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Cán bộ TP. HCM

 
Cùng với quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghi quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cán bộ, đảng viên, Người lao động Công ty cũng được được nghe giới thiệu về tình hình biển đảo trong thời gian gần đây và một số giải pháp trong giải quyết vấn đề tranh chấp biển đảo với các nước liên quan.


Đ/C Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đảng ủy phát biểu tại lễ khai mạc

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần trang bị cho mình kỹ năng tham gia mạng xã hội một cách thông minh; khi tiếp cận một thông tin cần cảnh giác, nhận diện mục đích của thông tin, kiểm chứng thông tin, chọn lựa khai thác thông tin chính thống, thông tin bổ ích, và chia sẻ làm lan tỏa những thông tin tích cực, có tính giáo dục, nhằm xây dựng niềm tin, tinh thần lạc quan trong cuộc sống; mạnh dạn đấu tranh, phản bác những thông tin giả, phiến diện, các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng./.
 
Võ Hữu Lực