Giới thiệu chung

Giới thiệu Công ty Thủy điện Đồng Nai


CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.247.8888 – Fax: 0633726899.
Email: hpcdongnai@gmail.com. Website:http://hpcdongnai.com

Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập theo quyết định số: 71/QĐ-EVN, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4.
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 gồm 02 tổ máy có công suất 2x90MW với điện lượng trung bình hàng năm 607 triệu kWh.
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 gồm 02 tổ máy có công suất 2x170MW với điện lượng trung bình hàng năm 1.109 triệu kWh.

Ngành, nghề kinh doanh chính

Sản xuất và kinh doanh điện năng

Sửa chữa thiết bị điện

Xây lắp các công trình điện và xây dựng dân dụng

Mua bán, xuất nhập khẩu VTTB nghành điện

Gia công cơ khí

Giáo dục nghề nghiệp


Văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai


Hồ Đồng Nai 3


Một góc lòng hồNhà máy Thủy điện Đồng Nai 3
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3Hồ Đồng Nai 4
Đập Đồng Nai 4


Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 063.247.8888 – Fax: 0633726899. Email: .

Điện thoại: 063.247.8888 - Fax: 0633726899

Email: hpcdongnai@gmail.com

Website: http://hpcdongnai.com