Tuyển dụng

Tuyển nhân sự 2 kỹ sư cơ khí, 2 kỹ sư điện và 1 chuyên viên kế toán

Thứ sáu, 12/4/2019 | 08:06 GMT+7
1. Số lượng, vị trí cần tuyển:
- Kỹ sư cơ khí: 02 người
- Kỹ sư điện: 02 người
- Kế toán: 01 người
3. Mức lương: Theo quy định của Công ty
4. Điều kiện làm việc:
- Địa  điểm  làm  việc:  Nhà  máy  Thủy  điện  Đồng  Nai  3  và  Đồng  Nai  4  và
một số công trình khác do Công ty thực hiện.
- Các  điều  kiện  khác  về  thời  gian  làm  việc,  thời  gian  nghỉ  ngơi,  an  toàn  lao
động,  vệ  sinh  lao  động…:  Theo  luật  Lao  động,  Nội  quy  lao  động  của
Công ty và cá quy định khác hiện hành.
5.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Bản  sao,  công  chứng  các  văn  bằng  chứng  chỉ  có  liên  quan  theo  yêu  cầu
của từng vị trí tuyển dụng.
- Giấy  chứng  nhận  sức  khỏe  (Có  thời  hạn  không  quá  06  tháng  tính  từ  ngày
nộp Hồ sơ).
6. Thời hạn, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:
- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2019.
- Hình  thức,  địa  điểm  nộp  hồ  sơ:  Ứng  viên  có  thể  nộp  hồ  sơ  dự  tuyển  một
trong hai hình thức sau:
 File điện tử qua địa chỉ email: thanh_ktn@yahoo.com.vn.
 Bản cứng gửi về địa chỉ:
Phòng Hành chính và Lao động, Công ty Thủy điện Đồng Nai.
Địa chỉ: 254 Trần Phú, p. Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Điện thoại liên hệ: 0918.327.034 (A. Thành- Trưởng phòng HCLĐ)
hpcdongnai