Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Thứ hai, 2/12/2019 | 08:34 GMT+7

Theo evn.com.vn