ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020- 2022

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Thủy điện Đồng Nai, ngày 19/03/2020, tại Văn phòng nhà máy Đồng Nai 4, Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ 1 lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022 tiến hành vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Công ty Thủy điện Đồng Nai, tham dự Đại hội ngoài 14 đồng chí đảng viên của Chi bộ còn có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ 2, Chi bộ 3.

Cục Kỹ thuật AT & MTCN và Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Quy trình Liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 04 tháng 10 năm 2019 Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Quy trình Liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được tổ chức tại Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng với sự chủ trì của Cục KTAT&MTCN - Bộ Công thương và sự tham gia của UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng...