Thông báo về việc thanh lý VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất thu hồi sau sửa chữa lớn

Thông báo về việc thanh lý VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất thu hồi sau sửa chữa lớn

Thông báo về việc thanh lý VTTB thu hồi kém, mất phẩm chất thu hồi sau sửa chữa lớn – Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Đăng lúc: 27-10-2014 04:32:08 PM | Đã xem: 618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VTTB thanh lý