Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Ngày 15/08/2013 Công ty Thủy điện Đồng Nai thông báo về việc sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu 5S (Slogan) cho Công ty.

Đăng lúc: 30-08-2013 04:47:38 AM | Đã xem: 2433 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công cụ quản lý , KAIZEN 5S
KAIZEN/5S tiền đề cho mô hình sản xuất tiết kiệm tối ưu

KAIZEN/5S tiền đề cho mô hình sản xuất tiết kiệm tối ưu

Kaizen được ghép từ hai tiếng Nhật Bản: Kai “thay đổi” và Zen “tốt hơn” nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”.

Đăng lúc: 03-06-2013 10:01:23 PM | Đã xem: 955 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: KAIZEN 5S