Đăng lúc: 29-07-2015 10:21:56 AM | Đã xem: 528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công cụ quản lý , Tin tức ISO 9001 - 2015
Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Ngày 15/08/2013 Công ty Thủy điện Đồng Nai thông báo về việc sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu 5S (Slogan) cho Công ty.

Đăng lúc: 30-08-2013 03:47:38 PM | Đã xem: 2432 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công cụ quản lý , KAIZEN 5S