Đăng lúc: 28-07-2015 11:21:56 PM | Đã xem: 1064 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công cụ quản lý , Tin tức ISO 9001 - 2015
Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Thông báo sáng tác logo và slogan 5S

Ngày 15/08/2013 Công ty Thủy điện Đồng Nai thông báo về việc sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu 5S (Slogan) cho Công ty.

Đăng lúc: 30-08-2013 04:47:38 AM | Đã xem: 4124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công cụ quản lý , KAIZEN 5S