CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 063.247.8888 – Fax: 0633726899.
Email: hpcdongnai@gmail.com. Website:http://hpcdongnai.com
 
          Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập theo quyết định số: 71/QĐ-EVN, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 gồm 02 tổ máy có công suất 2x90MW với điện lượng trung bình hàng năm 607 triệu kWh. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 gồm 02 tổ máy có công suất 2x170MW với điện lượng trung bình hàng năm 1.109 triệu kWh. Năm 2013 Công ty Thủy điện Đồng Nai được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao 1.296 triệu kWh.
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:
·        Sản xuất và kinh doanh điện năng;
·        Sửa chữa thiết bị điện;
·        Xây lắp các công trình điện và xây dựng dân dụng;
·        Mua bán, xuất nhập khẩu VTTB nghành điện;
·        Gia công cơ khí;
·        Giáo dục nghề nghiệp;
·        Tư vấn quản lý dự án;
·        Dịch vụ quảng cáo và tổ chức tour du lịch.
CÁC MỐC CHÍNH:
·        Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 tích nước hồ chứa tháng 09/2010, phát điện tổ máy H1 tháng 01/2011, H2 tháng 06/2011;
·        Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 tích nước hồ chứa tháng 11/2011, phát điện tổ máy H1 tháng 03/2012, H2 tháng 06/2012;
·        Đến ngày 10/11/2014 hai nhà máy sản xuất được 5 tỷ kWh cho hệ thống điện Quốc gia.Văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai


Hồ Đồng Nai 3


Một góc lòng hồNhà máy Thủy điện Đồng Nai 3
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3Hồ Đồng Nai 4
Đập Đồng Nai 4


Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4