Mua sam thiet bi gia tri loa karaoke va dan karaoke vi tinh so cho tet Quy Ngo. Giup ca gia dinh benh nhau luon vui ve dip tet den xuan ve !

DANH BẠ CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 254 Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.2478888    Fax: 0263.3726899


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Mobile SĐT Nội bộ
I.         BAN GIÁM ĐỐC
1. Ông.Phạm Văn Cúc Giám Đốc 0263.247.8888 63063
2. Ông.Ngô Văn Sỹ Phó Giám Đốc 0263.247.8888 63050
II.       PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ( ĐT : 0263.2241988;  SĐT nội bộ: 63070)
1. Ông. Lê Xuân Thành Trưởng phòng 0263.2241988 63060
2. Ông. Bế Minh Tuệ Phó phòng   63070
III.      PHÒNG KỸ THUẬT ( ĐT : 0263.2223458;  SĐT nội bộ: 63051)
1. Ông. Nguyễn Quang Vĩnh Trưởng phòng 0263.2223458 63090
2. Ông. Nguyễn Văn Phúc KS An toàn   63056
IV.       PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN (ĐT : 0263.2223448;  SĐT nội bộ: 63058)
1. Ông. Võ Phan Quang Thế Trưởng phòng 0263.2223448 63068
V.         PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ ( ĐT : 0263.2223468;  SĐT nội bộ: 63085)
1. Ông. Văn Thiên Triều Trưởng phòng 0263.2223468 63079
VI.       PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA (ĐT : 0263.2223478;  SĐT nội bộ: 63099)
1. Ông. Lê Văn Luận Quản đốc 0263.2223478 63099
2. Ông. Nguyễn Văn Chính Phó Quản đốc    
VII.      PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH.
1. Ông. Hồ Sĩ Hưng Quản đốc   63054
  Phòng ĐKTT Đồng Nai 3   0261.2219565 50801
  Phòng ĐKTT Đồng Nai 4  
0263.6273488
0261.3540668
50901