CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 063.247.8888 – Fax: 0633726899.
Email: hpcdongnai@gmail.com. Website:http://hpcdongnai.com
 
          Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập theo quyết định số: 71/QĐ-EVN, ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và 4. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 gồm 02 tổ máy có công suất 2x90MW với điện lượng trung bình hàng năm 607 triệu kWh. Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 gồm 02 tổ máy có công suất 2x170MW với điện lượng trung bình hàng năm 1.109 triệu kWh.
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:
·        Sản xuất và kinh doanh điện năng;
·        Sửa chữa thiết bị điện;
·        Xây lắp các công trình điện và xây dựng dân dụng;
·        Mua bán, xuất nhập khẩu VTTB nghành điện;
·        Gia công cơ khí;
·        Giáo dục nghề nghiệp;
·        Tư vấn quản lý dự án;
·        Dịch vụ quảng cáo và tổ chức tour du lịch.
CÁC MỐC CHÍNH:
·        Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 tích nước hồ chứa tháng 09/2010, phát điện tổ máy H1 tháng 01/2011, H2 tháng 06/2011;
·        Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 tích nước hồ chứa tháng 11/2011, phát điện tổ máy H1 tháng 03/2012, H2 tháng 06/2012;
Văn phòng Công ty Thủy điện Đồng Nai


Hồ Đồng Nai 3


Một góc lòng hồNhà máy Thủy điện Đồng Nai 3
Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3Hồ Đồng Nai 4
Đập Đồng Nai 4


Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4